Aktivity ve školce « Skolka Mašinka ENG

Aktivity ve školce

Hudebně dramatické činnosti

 • intenzivní hudební rozvoj dětí velmi zajímavou formou, vedený hudebně vzdělaným pedagogem
 • v této činnosti je dominantní hudba a rytmus ve spojení s pohybem, mluveným slovem, zpěvem a fantazií
 • setkávání se se všemi hudebními směry (lidové písně, klasická hudba, aktuální tvorba pro děti)
 • hra na Orfeovy a na nástroje které si děti sami vyrobí
 • hudebně dramatické hry
 • zpěv sólový i sborový
 • základní seznámení s rytmem a notami
 • tyto činnosti rozvíjí u dětí smysl pro rytmus, pro spolupráci, pro pohybovou koordinaci, muzikálnost, tvořivost a schopnost spontánně vyjadřovat vlastní emoce

Dramatická výchova

– loutkové divadlo – nácvik pohádek

 • hraní divadelních představení v maskách
 • hry pro rozvoj fantazie – např. víly, podmořský svět vše za doprovodu hudebního nástroje např. klavír,kytara,flétna
 • relaxace při poslechu hudby nebo příběhu
 • pantomimické hry

Rozšířená výuka anglického jazyka

Děti, které kolem tří let věku hovoří zpravidla již velmi dobře česky a mají rozvinutou slovní zásobu, si během kroužku angličtiny hrají, zpívají, prohlíží obrázkové knihy, tancují, cvičí, jsou výtvarně aktivní a přitom vnímají lektora hovořícího anglicky a postupně s ním začínají samy komunikovat.  Jako výhodu vnímáme to, že s dětmi pracuje jejich učitelka, kterou děti dobře znají, která v době angličtiny mluví pouze anglicky, ale která v případě potřeby dětem rozumí v jejich mateřštině.

Sporťáček

 • představení a vyzkoušení různých druhů sportovních her a činností
 • mnoho outdoorových aktivit
 • využití a poznání cvičebního nářadí a náčiní
 • cvičení je zaměřeno na rozvoj pohybových dovedností
 • jelikož je pohyb základní potřebou dětí a podporuje celkový vývoj, budeme se také zaměřovat na jeho kultivaci a na zlepšení motoriky jednotlivých částí těla
 • děti se také naučí pracovat ve skupině, řešit různé situace a dodržovat pravidla
 • různé sportovní činnosti dokáží odhalit talent vašeho dítěte

Tvoření bez zábran

 • výtvarničení jako forma sebevyjádření
 • děti se učí pracovat s různými výtvarnými materiály a technikami
 • hlavní je pro nás radost z tvorby
 • výtvarničení vždy spojujeme s příběhem, který pak společně výtvarně zpracováváme
 • pracujeme ve skupinkách – děti se zároveň učí komunikovat, sdílet své zážitky

Můj kamarád kniha

 • podporujeme vytvoření pozitivního vztahu dětí ke knížkám
 • společně čteme
 • prohlížíme knížky a naši činnost ať už hudební, dramatickou nebo výtvarnou spojujeme s příběhy z knížek
 • celoroční vzdělávací plán má svá jednotlivá období a ta jsou také spojena s příběhy, knížkami a pohádkovými nebo reálnými hrdiny
 • ve školce děti najdou knihovnu a knížky si mohou kdykoliv půjčit i domů

Radovanovy zahradnické radovánky

Během celého školního roku budeme sledovat dění na zahradě. Na podzim budeme pozorovat, jak mění barvy a co nám a zvířátkům nabízí. Začátkem zimy jí pomůžeme usnout a budeme dokrmovat hladové ptáčky. Na jaře jí přivítáme zase v plné kráse, budeme sázet semínka, starat se o ně a sledovat, jak se probouzí k životu. Vypěstujeme si svoje kytičky i trošku zeleniny. Děti se stanou na chvíli malými zahradníky a naše zahrada jim bude učitelem. Budeme se společně učit, jak přírodu znát a jak o ni pečovat.

Pokusy a objevy

 • Naším cílem je vzbudit v dětech hlubší zájem o věci se kterými se setkávají v běžném životě.
 • Během roku budeme zkoumat materiály, faunu a flóru kolem nás a poznávat je různými smysly, např.

dřevo – reliéf, strom – co je ze dřeva, sledovat léta, piliny,

vůně – poznávání květin,

plast – tvarování, možné výrobky z plastu,

poměřování co plave po vodě, co je lehké, těžké…

voda – přelévání, porovnávání, máchání vody s páskem,

zkoumání ledu, proces tání, sníh …

pozorování detailů přírodnin za pomoci lupy

Featured Posts
Holidays

Holidays

Holidays 2022

Read More

Email
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera